mijngroeve

Welkom in de mijnschachten van mijn bestaan.

In deze mijngroeve worden vergeten, stoffige, vergankelijke en onvergankelijke (persoonlijke) gedachten, (muzikale) schatten, prullen en herinneringen gedolven, die samen een nietig doch boeiend en vermakelijk bestanddeel vormen van de “Grotere Geschiedenis”

Welcome to my treasure trove

In these vaults, forgotten, dusty, grooving and moving, perishable and immortal (personal) thoughts, (musical) treasures, trumpery and memories are dug up, together forming a tiny but fascinating and entertaining part of the “Greater History”