5G uitrol: Merkel’s hoofdpijn

photo copyright@pixabay.com

26 Nov 2019_Huawei blijft de gemoederen van Merkel’s CDU bezig houden. Bij het partijcongres van het afgelopen weekend pleitte een groep leden voor uitsluiting van de Chinese telecomgigant bij de uitrol van 5G, zonder Huawei bij naam te noemen. Deze groep diende een motie in die stelde dat leveranciers “die onder invloed staan van niet-democratische landen”, een overduidelijke verwijzing naar Huawei/China, zouden moeten worden uitgesloten van deelname.

In een verhit debat maakte een licht gepikeerde Merkel de leden nogmaals duidelijk dat wat haar betreft niet één specifiek land noch één specifiek bedrijf bij voorbaat uitgesloten zou moeten worden. Ze wees er ook nog fijntjes op dat al 70% van het huidige (3G/4G) mobiele netwerk in Duitsland bestaat uit Huawei componenten, maar dat in de toekomst het aandeel van Nokia en Ericsson in 5G aanmerkelijk zal groeien. Het CDU partijcongres bereikte uiteindelijk een compromisvoorstel dat stipuleert dat “alleen die leveranciers betrouwbaar zullen worden geacht die aan de handleiding van verscherpte veiligheidseisen kunnen voldoen, die ondermeer beïnvloeding door een buitenlandse staat zal moeten kunnen uitsluiten.” De motie eist eveneens dat het Duitse parlement (de Bondsdag) zal worden betrokken bij de finale besluitvorming over de 5G uitrol. Gezien het feit dat de CDU de grootste regeringspartij is, is de verwachting dat de partijmotie regeringsbeleid zal worden, al was Merkel alles behalve blij met dit partijbesluit…

Het Duitse debat werd voortgezet op zondagavond bij een ARD tv-programma waarbij woordvoerders van verschillende politieke partijen aan het woord kwamen. Ik viel met mijn neus in de boter: meest opvallend was de bijdrage van de Minister van Handel en Economie, CDU lid Peter Altmeier, die erop wees dat na het NSA afluisterschandaal onder Obama niemand in de CDU of Duitsland had opgeroepen tot een boycot van Amerika. De VS regering verlangt ook van Amerikaanse bedrijven dat die sommige informatie in het kader van misdaad- en terreurbestrijding aan hun veiligheidsdiensten en overheidsinstanties doorspelen, aldus de minister. Dat de Chinese (communistische) regering dat van haar bedrijven en onderdanen eist zou m.a.w. onvoldoende reden zijn om Huawei van deelname aan de 5G uitrol uit te sluiten. Altmeier leek daarmee (onbedoeld?) zowat een communistisch staatssysteem gelijk te stellen aan een democratisch staatsbestel met een gekozen president en Amerikaanse bedrijven of instanties als even onbetrouwbaar als Chinese af te willen schilderen…

Altmeier’s opmerkingen moeten slecht gevallen zijn bij de CDU partijleden die het bereikte compromis op het partijcongres onveranderd interpreteren als een feitelijke uitsluiting van 5G leveranciers die onder staatsinvloed staan, dwz Huawei/China. Misschien kunnen zij meer vertrouwen op de steun van die andere regeringsfractie, die van de SPD, die vermoedelijk werkt aan een eigen voorstel dat zegt: “Beim Ausbau des 5G-Netzes sollten nicht vertrauenswürdige Hersteller – insbesondere dann, wenn nicht-rechtsstaatlich kontrollierte Einflussnahme, Manipulation oder Spionage nicht auszuschließen sind – grundsätzlich ausgeschlossen werden.” De SPD wil hoogstwaarschijnlijk niet langer leveranciers aanvaarden waarvan met onvoldoende zekerheid kan worden gezegd dat ze niet ontvankelijk zijn voor staatsinvloed, manipulatie of spionage. Dat is niet louter een technische evaluatie, maar natuurlijk ook een politieke.

Vinden er schijngevechten plaats in Duitse politieke kringen? Terwijl het debat bij het CDU congres oplaaide, werd namelijk al een voorakkoord bereikt in Finland tussen alle permanente vertegenwoordigers bij de EU. Dat akkoord bepaalt dat bij de selectie van 5G leveranciers de EU ook het binnenlandse juridische systeem van het land van herkomst van de desbetreffende bedrijven in ogenschouw moet en zal meenemen. Het voorakkoord wordt naar verwachting volgende maand op ministerieel niveau geaccordeerd. En wat minister Altmeier ook moge denken, we mogen toch aannemen dat de EU nog steeds een verschil ziet tussen een Chinees communistisch juridisch systeem en Europees of Amerikaans juridisch systeem, ongeacht hoezeer Trump momenteel zijn best ook doet om het Amerikaanse rechtssysteem te ondermijnen of uit te hollen. Het voorakkoord stelt overigens ook uitdrukkelijk dat de individuele Europese lidstaten zich niet afhankelijk moeten en mogen maken van één leverancier.

Hoe het ook zij, Duitsland zit behoorlijk in zijn maag met het Huawei dilemma. En met de positionering t.o.v. China. “Wandel durch handel ist gescheitert” oftewel politieke verandering (afdwingen) via handel is een illusie in het geval van China, lijkt inmiddels ook een steeds groter deel van het politieke establishment in Duitsland te concluderen, dus niet alleen in Amerika. Wat denkt politiek Nederland? Het parlement houdt zich rustig. En Rutte doet er bij voorkeur het zwijgen toe, waar hij anders niet zo op zijn mondje gevallen is. Zijn houding sluit naadloos aan bij die jarenlange afwezigheid van enige (publieke) discussie over de implicaties van de opkomst van China, over de rol van Europa en over het nationale en Europese China beleid en over de link tussen digitale technologie en strategie en nationale veiligheid. Dat publieke debat moet in Nederland eigenlijk nog op gang komen, zo’n 1.5 maand voor de geplande uitrol van 5G…

Intussen wachten de telecom operators ook nog altijd in spanning af op die zgn ” toolbox of measures” oftewel de handleiding aan veiligheidsmaatregelen die het Europese Agentschap van cybersecurity gaat voorstellen “tegen het eind van het jaar” ter verkleining van de cybersecurity risico’s op nationaal en Europees niveau. Het agentschap gaat al die risico’s gedetailleerd in kaart brengen om de Europese lidstaten te bewegen z.s.m. adequate maatregelen ter bescherming van het 5G netwerk te nemen… Mocht dat in Nederland niet lukken dan kunnen we natuurlijk altijd nog even Apeldoorn bellen…

ps: Reuters Nov 25 2019

PARIS (Reuters) – France will not follow the United States and exclude China’s Huawei from its next-generation 5G network, but will have the power to vet all equipment makers for any potential security threat, a minister said on Monday.

French telecoms regulator Arcep kicked off the long-awaited sale of 5G spectrum on Thursday, ending months of intense debate between the country’s telecoms operators and authorities on how to best deploy the new ultra-fast mobile internet technology.

“We do not target one equipment maker,” Junior Economy Minister Agnes Pannier-Runacher told BFM Business television on Monday. “There is no exclusion.”

There are three equipment makers active in France. Huawei has a 25% market share, there is also Nokia and Ericsson. Samsung is not active yet in France but is interested by 5G,” said Pannier-Runacher.

“The government will not exclude anyone. We are not following the position of the United States,” she added. “We will proceed on a case by case basis

Telecoms operators will have to seek permission from the prime minister for their 5G network projects, and receive clearance based on national security considerations.