5G: VS, VK & Europa. Go Dutch?

© cartoon copyright: © Dedoshucos Nov 25 2018, toonpool.com: http://toonpool.com No copyright infringement intended. All rights belong to their respective copyright owners.

02/07/20_ Gisteren, 6 februari 2020, was er eindelijk een vervolgdebat in het Nederlandse parlement over de uitrol van 5G (… de bijbehorende frequentieveiling waaraan T-mobile, KPN en VodafoneZiggo zullen deelnemen, is inmiddels uitgesteld tot juni 2020 …), Huawei en nationale veiligheid. Afgelopen december heeft de Nederlandse regering een zogenaamde “Algemene Maatregel van Bestuur” uitgevaardigd, waarvoor geen parlementaire goedkeuring vereist was. Zonder Huawei bij naam te noemen, stelt de AMvB dat “onbetrouwbare leveranciers van 5G-apparatuur” moeten worden uitgesloten van de kern van het netwerk. https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/de-kogel-is-door-de-kerk-huawei-uit-de-kern-van-het-nederlandse-5g-netwerk/

De AMvB geeft de Nederlandse overheid het recht om telecombedrijven te dwingen onbetrouwbare leveranciers van apparatuur uit te sluiten of te verwijderen uit het kritieke deel van het netwerk. Wie kan als onbetrouwbaar worden beschouwd? Een leverancier die ervan verdacht wordt betrokken te zijn bij spionage of sabotage en die in staat is om het hele netwerk uit te schakelen. Of een leverancier die uit een land komt dat zijn burgers en bedrijven verplicht nauw samen te werken met zijn overheids- en inlichtingendiensten. De definitieve beoordeling zal plaatsvinden in overleg met de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en de Nederlandse inlichtingendiensten (AIVD), wat betekent dat het Nederlandse parlement weinig zeggenschap heeft over en inzicht heeft in het gehele evaluatieproces en de uitvoering door de Nederlandse overheid. ..

Het Nederlandse parlement

Het parlement voelt zich niet erg op zijn gemak bij dit gebrek aan transparantie. Het is vrij onduidelijk hoe de Nederlandse overheid het AMvB precies gaat implementeren. Wat beschouwt het Nederlandse kabinet bijvoorbeeld als de kritische en niet-kritische componenten van het 5G-netwerk? Wat zal de rol van Huawei in de periferie zijn? De Nederlandse parlementsleden verwezen regelmatig naar de onlangs door het VK geboden transparantie, doelend op het besluit van ex-Europeaan Boris Johnson over Huawei, dat werd gevolgd door een gedetailleerde lijst met die kritische en niet-kritische onderdelen van het netwerk. https://www.ncsc.gov.uk/guidance/ncsc-advice-on-the-use-of-equipment-from-high-risk-vendors-in-uk-telecoms-networks . Die Britse lijst ging tevens vergezeld van duidelijke verklaringen dat Huawei volledig zou worden verboden in de kern van het netwerk en rond strategische locaties (militaire bases, luchthavens, parlement, nuclaire installaties enz.), terwijl het aandeel in de periferie van het netwerk tot maximaal 35% zou worden beperkt …https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/boris-huawei-besluit-volgt-angela/

Zelfs de Nederlandse telecom operator KPN heeft kritiek geuit op de geheimhouding rondom de aanpak van de Nederlandse overheid bij de uitrol van 5G. Het bedrijf loopt het risico dat het zijn aandeelhouders niet tijdig en correct kan informeren over zijn toekomstige activiteiten, omdat last-minute beslissingen van de overheid van invloed kunnen zijn op (gedane) investeringen door het Nederlandse telecombedrijf. Het wordt ook moe van het constant moeten reageren op allerlei speculaties in de media over zijn zakelijke banden en projecten met Huawei. Nederlandse kabinetsleden gaven gisteren geen duimbreed toe aan het parlement of KPN: ze bleven beweren dat de overheid de kritieke delen van het netwerk of vitale infrastructuur niet publiekelijk kan identificeren om redenen van nationale veiligheid … Het kabinet beloofde alleen vertrouwelijke briefings te geven aan een select aantal parlementsleden over de conclusies van de NCTV / AIVD en de implementatie van de AMvB. Telecomaanbieders zullen op een “structurele basis” op de hoogte worden gehouden van de beslissingen van de overheid, maar dienen die info als strikt vertrouwelijk te behandelen…

Moties in het Nederlandse parlement

Het Nederlandse parlement reageerde met moties waarin de regering wordt opgeroepen niet alleen naar de kern van het netwerk te kijken, maar ook rekening te houden met de risicovolle delen van de periferie, zoals omschreven in het risicobeoordelingsverslag van de EU. Groen Links eiste in een motie dat de telecombedrijven alleen betrouwbare leveranciers voor het RAN (radiotoegangsnetwerk) mogen gebruiken in geografische gebieden met vitale infrastructuur (bijv. Schiphol, Rotterdamse haven, Bijlmer Arena), terwijl afhankelijkheid van één leverancier in de volledige periferie van het netwerk moet worden vermeden. In 5G gaat het grootste deel van de capex van telecom providers op aan het RAN…

Kortom, in het Nederlandse parlement wil een groeiend aantal Kamerleden de rol van Huawei verder limiteren, en meer beperkingen eisen dan de Nederlandse overheid zelf (publiekelijk) heeft willen aankondigen. In het debat van gisteren leken verschillende parlementsleden ook een voorstander van het instellen van een limiet op het het aandeel van Huawei in de periferie, in navolging van de VK. En het Nederlandse parlement riep opnieuw op tot steun van de regering om aan te dringen op een consistente Europese aanpak …

VS &VK

De Nederlandse regering en het parlement kunnen beter ook de ontwikkelingen in de discussies tussen de VS en het VK over 5G nauwgezet in de gaten houden. De Amerikaanse procureur-generaal William Barr, voormalig werkzaam als algemeen raadsman bij Verizon, zei op 6 februari dat de VS en hun bondgenoten de zeer ongebruikelijke stap moeten overwegen om een “controlerend belang” te nemen in het Finse Nokia en Ericsson uit Zweden om de dominantie van Huawei in de 5G draadloze technologie tegen te gaan , aldus Reuters. Barr voegde eraan toe dat China de “belangrijkste geopolitieke tegenstander” is geworden: China heeft door vals te spelen een voorsprong in 5G verworven … Huawei heeft al 40% van de markt veroverd en is nu agressief bezig om de balans binnen te halen. “

Deze opmerkelijke uitspraak werd voorafgegaan door een aankondiging in Londen van de Britse minister Nicky Morgan, verantwoordelijk voor digitale zaken, dat het Verenigd Koninkrijk zou proberen in overleg met zijn internationale bondgenoten om Huawei-alternatieven te vinden voor zijn 5G-technologie: “Het is heel goed mogelijk dat we moeten samenwerken met onze internationale bondgenoten om er zeker van te zijn dat we ofwel een andere aanbieder die ook elders opereert in het VK laten werken, of mogelijk een ander bedrijf vinden dat de vereiste apparatuur kan aanbieden zodat we veerkracht in ons systeem hebben, ” aldus Morgan…

Een nieuwe Westerse telecom gigant?

De regering Trump wil, met instemming van Republikeinen en Democraten, de inspanningen opvoeren om het Westen zijn banden met de Chinese technologiegigant Huawei te laten verbreken inzake het opbouwen van de volgende generatie 5G mobiele netwerken. Met andere woorden, de anti-Huawei-campagne zal onverdroten voortgaan. Het doel zou kunnen zijn om gemeenschappelijke technische normen voor 5G-netwerken in het Westen te creëren waarmee technologie- en telecombedrijven (louter) Amerikaanse en / of Europese apparatuur kunnen gebruiken in plaats van die van Huawei.

“Het grote concept is om alle Amerikaanse 5G-architectuur en -infrastructuur voornamelijk door Amerikaanse bedrijven te laten uitvoeren,” vertelde Larry Kudlow, een economisch adviseur van het Witte Huis, aan de Wall Street Journal. “Daarbij zouden ook Nokia en Ericsson kunnen worden betrokken, omdat ze al een grote Amerikaanse aanwezigheid hebben.” Kudlow voegde daar aan toe: “Als we gebruik zouden maken van ons grote marktpotentieel en financiële kracht voor een of beide van deze bedrijven, dan zouden ze tot een formidabele speler kunnen uitgroeien, waarbij we niet langer in hoeven te zitten over hun toekomst noch over het uithoudingsvermogen van hun Chinese concurrent”

Het Witte Huis poogt ook bedrijven als Dell en Microsoft te porren om echte 5G-centrische hardwarebedrijven op te zetten. Eerder deze maand namen senatoren een wetsvoorstel aan om de federale overheid ertoe te bewegen een fonds van meer dan $ 1 miljard op te richten om technologie te helpen ontwikkelen die nodig is om Huawei zowel van de binnenlandse Amerikaanse als van de overzeese markt te verdrijven, waarbij volgens de VS voor die Scandinavische bedrijven met hun historische banden met Silicon Valley ook een rol is weggelegd…

Aanhoudende Amerikaanse druk

De contouren van een nieuwe ronde van Amerikaanse druk en van de Amerikaanse opvattingen over de toekomst van 5G in de westerse wereld beginnen al gestalte te krijgen … Hoewel het VK een (beperkte) rol van Huawei in zijn 5G-infrastructuur heeft geaccepteerd, zou het me niet verbazen als Boris Johnson Trump al heeft beloofd om op de middellange termijn alle Huawei-apparatuur uit het Britse netwerk uit te laten faseren en te laten vervangen (met Amerikaanse ondersteuning?) door andere leveranciers. Boris heeft immers zijn handelsovereenkomst met de VS hard nodig. Terwijl de Duitse regering nog steeds volledig besluiteloos is over haar 5G-uitrolbenadering, lijken de ex-Europeanen in Londen al een nieuwe strategie te hebben ingezet, die – ironisch genoeg – misschien meer regeringen en parlementen in continentaal Europa zou kunnen gaan aanspreken.

British Telecom heeft verklaard dat het verlagen van de aanwezigheid van Huawei in hun RAN-netwerk tot onder de door de overheid opgelegde limiet van 35% hen de komende 5 jaar ongeveer £ 500 miljoen zal kosten. Niet alleen BT staat voor dergelijke extra kosten. Hoewel Vodafone sowieso geen Huawei-apparatuur voor de kern van het Britse netwerk gebruikt, heeft CEO Nick Read gezegd dat het bedrijf de beslissing heeft genomen om Huawei uit de kern van al zijn Europese netwerken te verwijderen. Het proces duurt zo’n vijf jaar en kost ongeveer € 200 miljoen. De andere UK Telecom-operator, Three, die voor zijn RAN-infrastructuur volledig op de Chinese fabrikant aangewezen is, zal wellicht uiteindelijk een nog zwaardere prijs moeten betalen voor zijn afhankelijkheid van de Chinezen…

Going Dutch

Ondanks de terughoudendheid van de EU om exploitanten met een hoog risico officieel te verbieden, heeft Orange al gekozen voor een Huawei-loze aanpak voor zijn Franse netwerk. Dit nieuws kwam net na de lancering van de nieuwe Europese strategie van Orange, “Engage 2025”, die onder andere de nadruk zal leggen op het “upgraden” van zijn RAN … Orange is vermoedelijk niet het enige bedrijf dat Huawei in de komende maanden/jaren af gaat stoten. Veel operators in Europa zullen misschien eenvoudigweg besluiten dat zakendoen met Nokia en Ericsson op de lange termijn minder gecompliceerd zal zijn dan met Huawei…Alle EU-lidstaten moeten erop voorbereid zijn dat ze een hogere prijs dreigen te gaan betalen voor de uitrol van 5G als Huawei er buiten wordt gehouden … Telecombedrijven zullen hoogstwaarschijnlijk eisen dat ze worden gecompenseerd.

Hoewel het idee van Barr buitensporig en onrealistisch overkomt, zou het kunnen dat er misschien toch een deal in de maak is tussen de zelfbenoemde meester dealmakers in de VS en het VK (en mogelijk de EU) over de toekomst van 5G? Zal Trump “go dutch” en bereid zijn om de kosten voor de uiteindelijke vervanging van telecomapparatuur te delen als de VK en EU zouden instemmen om de Chinezen te laten vallen en zich aan te sluiten bij de Amerikaanse initiatieven voor de oprichting van een gigantisch Westers 5G-bedrijf of Westerse standaard? Misschien een al te krankzinnige gedachte …

Als alternatief zou de EU misschien liever kiezen voor volledige Europese digitale soevereiniteit door een eigen industriële strategie in te zetten om de opbouw van innovatieve Europese technologiebedrijven en gigantische datacentra te stimuleren, terwijl ze ondertussen toonaangevende hightech- en systeembedrijven zoals Nokia en Ericsson weerbaarder wil maken tegen Chinese en Amerikaanse concurrentie. Zullen met andere woorden de zo gekoesterde vrije- marktprincipes steeds meer onder druk komen te staan als de VS, China en de EU hun (geopolitieke) verschillen niet snel kunnen oplossen?

Patenten oorlog

Toch is het makkelijker gezegd dan gedaan om een 5G-standaard te maken zonder Huawei. Huawei heeft de nodige patenten in 5G-technologie en heeft ook volop technologische bijdragen geleverd. Het intellectuele eigendom van Huawei is een integraal onderdeel van een snelle 5G-implementatie. Een paar dagen geleden kondigde Huawei aan dat het Verizon aanklaagt wegens vermeende patentschendingen, de allerlaatste wending in de almaar verslechterende relatie van de Chinese tech-gigant met de VS. De aanklacht, ingediend in Texas, stelt dat Verizon zonder toestemming 12 patenten van Huawei gebruikt. Geen van deze patenten heeft betrekking op 5G, maar ze worden gezien als cruciaal voor netwerkfunctionaliteit …

Zou het een voorbode kunnen zijn van wat het Westen te wachten staat als het probeert de Chinezen uit te sluiten in 5G? Als Huawei van de markt zou worden uitgebannen, zal de introductie van de Europese digitale netwerken dan niet ernstig worden vertraagd? Amerikaanse en Europese bedrijven zullen niet alleen moeten instemmen met gemeenschappelijke normen/standaarden, maar ook vergelijkbare hardware moeten ontwikkelen en op een zodanige manier inzetten dat 5G-netwerken landelijk van de grond komen in het korte tijdsbestek dat telecombedrijven en Europese overheden al hebben toegezegd: een enorme, welhaast onmogelijke uitdaging…

source; iplytics.com
source: iplystics.com

Tenzij de VS, China en de EU erin slagen om hun politieke en economische geschillen op een vriendschappelijke, multilaterale manier op te lossen, kan een steeds bitterder wordende geopolitieke technologieoorlog uitmonden in een fel en langdurig 5G-patentenconflict en uiteindelijk in een scheiding in wereldwijde 5G-normen en standaarden….

Huawei’s antwoord

Huawei is zich volledig bewust van de risico’s waarmee het wordt geconfronteerd: te midden van de aanhoudende druk van de VS op de EU heeft de Chinese technologiereus al beloofd productiecentra in Europa op te richten. In maart vorig jaar opende Huawei een Cybersecurity Transparency Center in Brussel als concrete maatregel ter ondersteuning van de cybersecurity van zijn 5G-oplossingen.

“Huawei is meer toegewijd aan Europa dan ooit tevoren”, zei Huawei-directeur Abraham Liu tijdens de Chinees Nieuwjaarsreceptie in Brussel ongeveer een week geleden … Het bedrijf wil “5G leveren voor Europa gemaakt in Europa”, zei Hu, er aan toevoegend: “Het ontbreekt de industrie aan een uniforme set van technische normen voor beveiliging, evenals systemen voor verificatie. Dit wordt gecompliceerd door de globalisering van de waardeketen. Digitale producten omvatten componenten uit veel verschillende landen, met veel verschillende normen, of geheel geen normen”. Zal het Westen nog steeds bereid zijn om met de Chinezen om de tafel te gaan zitten om wereldwijde 5G-beveiligings- en verificatienormen te definiëren?

Spionnen in Brussels en VS

Gerhard Sabathil, foto copyright unknown

In het debat van gisteren in Den Haag werden niet veel woorden besteed aan de beschuldigingen van spionage en sabotage van de Amerikanen aan het adres van Huawei. Hoewel geen enkel Nederlands parlementslid Huawei vertrouwt, geven ze tegelijkertijd allemaal toe dat hun geen sluitend bewijs is voorgelegd ter bevestiging van de Amerikaanse beschuldigingen.

De afgelopen weken haalden overigens – toevallig? – verschillende internationale berichten over Chinese spionageactiviteiten het nieuws. Brussel werd opgeschrikt door het nieuws van een spionage-affaire waarbij de flamboyante voormalige EU-ambassadeur uit Duitsland, dhr. Gerhard Sabathil, die meer dan 30 jaar voor de EU werkte, waaronder op posten als hoofd van de strategie van de Europese Commissie voor buitenlands beleid (!) en als de topvertegenwoordiger van het blok in Duitsland, betrokken zou zijn. Duitse autoriteiten vermoeden dat hij het middelpunt is geweest van een clandestiene Chinese operatie gericht op het verstrekken van Europese geheimen aan Beijing …. Sabathil ontkent heftig alle beschuldigingen …

update dec 2020: https://www.politico.eu/article/germany-china-why-the-gerhard-sabathil-spy-probe-fell-apart/

“De diefstal van Amerikaanse handelsgeheimen door China kost ons land ergens tussen de $300 en $600 miljard per jaar,” zei William Evanina, directeur van het Amerikaanse nationale inlichtingen- en veiligheidscentrum, enkele dagen geleden. Van de 137 openbaar gemelde gevallen van Chinese spionage tegen de Verenigde Staten sinds 2000 vond 73% plaats in het laatste decennium, volgens het in Washington gevestigde Center for Strategic and International Studies (CSIS). De gegevens van de denktank, die rechtszaken over intellectueel eigendom en pogingen om munitie of strategische technologieën/goederen uit Amerika te smokkelen zelfs buiten beschouwing hield, tonen aan dat militaire en commerciële technologieën de meest voorkomende doelen zijn voor diefstal. Een ander voorbeeld: op het gebied van medische R&D berichtte het National Institute of Health dat van de 180 onderzoeken naar misbruik van fondsen van het NIH en van fraude met intellectueel eigendom en ongepast verspreiden van vertrouwelijke informatie, >90% van de gevallen een link had met China…

De Harvard professor

Charlie Lieber, fotocopyright unknown No copyright infringement intended. All rights belong to their respective copyright owners.

Tot ongeveer een week geleden was professor Charlie Lieber van Harvard vooral bekend als voorzitter van de prestigieuze afdeling chemie en chemische biologie van de universiteit alsmede voor zijn innovaties in de nanowetenschap. Tot de FBI een reeks beschuldigingen op hem losliet: volgens het US Attorney’s Office betaalde de Chinese regering Lieber maar liefst zeven cijfers om te helpen bij het opzetten van een universiteit in de Chinese provincie Wuhan en een talentwervingsprogramma dat volgens de FBI slechts een facade was voor het stelen van Amerikaans onderzoek – Lieber liet na om de Chinese vergoeding voor het project aan Harvard te melden. Toen hij er door de politie over werd ondervraagd heeft ie volgens de beschuldigingen gelogen… Hij kan maximaal maximaal vijf jaar gevangenisstraf tegemoet zien en is ondertussen op een borgtocht van $ 1 miljoen vrijgelaten…!

De aankondiging van gisteren door de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken dat nieuwe maatregelen worden genomen om ongewenste technologie- en knowhow overdracht te voorkomen door het introduceren van strengere screeningsprocedures van buitenlandse studenten en het stringenter toetsten van buitenlandse investeringen, komt niet langer meer als een verrassing …

De Chinese overheid ziet zich geconfronteerd met een steeds vijandigere Europese politieke stemming en klimaat. Hoewel ze de strijd om de sympathie in het Amerikaanse Congres al lijkt te hebben verloren, is het de vraag of de Volksrepubliek nog de kans zal krijgen en grijpen om de snelle groei van negatieve percepties in Europese politieke kringen tot stilstand te brengen. Xi Jinping en zijn buitenlandse diplomaten dienen hun (communicatie) strategieën te heroverwegen, Chinese dreigementen zullen waarschijnlijk alleen maar meer olie op het Europese vuur gooien… Een EU-China-top staat gepland in het voorjaar, als de virussen en 5G-koortsen dat tenminste zullen toestaan …https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/een-nieuw-virus-koortsige-chinese-ambassadeurs/

https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/europa-china/

see f.e. also www.reuters.com and www.politico.com

on the growing importance of the socalled open RAN see f.e. https://www.lightreading.com/mobile/fronthaul-c-ran/open-conflict-over-open-ran/d/d-id/749437?page_number=1 and https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/technologie-media-telecom/articles/navigating-the-5g-obstacle-course.html