Boris’ Huawei besluit: volgt Angela?

29 Jan 2020_ “Er is geen reden waarom we hier in het Verenigd Koninkrijk geen technologische vooruitgang zouden moeten hebben – consumenten, bedrijven in het VK toegang moeten geven tot fantastische technologie, fantastische communicatie – maar ook onze veiligheidsbelangen beschermen en onze belangrijkste partnerschappen met andere beveiligingsbevoegdheden over de hele wereld waarborgen” , zei Boris Johnson op 27 januari 2020. Een dag later kondigde hij zijn beslissing aan betreffende de deelname van de Chinese tech-gigant Huawei bij de uitrol van het 5G netwerk: “risicovolle leveranciers” worden uitgesloten van de gevoelige kern van het netwerk, en er zal een limiet van 35% zijn op hun deelname bij de “niet-gevoelige delen” (bijv. antennes, base stations / zendmasten). Dit is lager dan de 50% waarvan eerder werd gefluisterd dat deze acceptabel zou zijn voor de Britse overheid in de periferie. Het nieuwe cijfer kan BT en Three, twee van de vier landelijke operatoren van het land, dwingen om bestaande (4G) en reeds geïnstalleerde apparatuur van Chinese oorsprong te vervangen. Interessant is dat het National Cyber Security Center (NCSC) van het VK een begeleidende verklaring heeft uitgegeven waarin onomwonden staat: “Huawei is door de Britse overheid altijd als een hoger risico beschouwd.”

Ondanks dat het als zodanig wordt beschouwd en bestempeld, mag Huawei helpen bij de opbouw van het RAN (radiotoegangsnetwerk) in het VK! De aanname is dat door Huawei te beperken tot het RAN en uit de kern te verbannen, de autoriteiten het risico van de inzet van Chinese apparatuur “beheersbaarder” maken. Hoe dan precies zal het publiek niet komen te weten, gewoonlijk worden de details van deze beveiligingsmaatregelen geheim gehouden. De beslissing van Johnson lijkt erg op een compromisvoorstel dat is geformuleerd door de Duitse coalitiepartner CDU / CSU in december 2019 ….Net als in het VK zijn de politieke partijen in Duitsland verdeeld over het Huawei-onderwerp. Merkel zal moeten accepteren dat de meerderheid van het Duitse parlement niet wil dat Huawei-apparatuur in de kern van het netwerk wordt ingezet. Wat de periferie betreft, zal de rol van Huawei waarschijnlijk ook worden verminderd: volgens het compromisvoorstel van december van de Unions-fractie mag in 2025 maximaal 30% van het RAN-netwerk nog in bezit zijn van “een niet-Europese leverancier”. In Duitsland maakt Huawei momenteel ongeveer 70% van het 4G-netwerk uit… Maar een paar dagen geleden heeft Merkel haar partij gevraagd om een definitieve beslissing uit te stellen tot maart, omdat ze eerst de Duitse beslissing wil afstemmen op Europees niveau !! Ze wordt gegijzeld door de Duitse autofabrikanten, die zichzelf te afhankelijk hebben gemaakt van de Chinese markt en bang zijn om business te verliezen als Duitsland zou besluiten Huawei te verbieden … En Merkel houdt natuurlijk de Amerikaanse reacties op de Britse beslissing scherp in de gaten …

Amerikaanse waarschuwingen

De VS hebben Europa en in het bijzonder het VK en Duitsland gemaand om Huawei volledig uit te sluiten om toekomstige veiligheid, inlichtingen en handelssamenwerking te garanderen. Zullen de Amerikaanse president en regering het compromisbesluit van het VK voldoende achten? Of riskeert Boris Johnson een historische breuk in de inlichtingenuitwisseling en handelsrelaties van het VK met de VS door Huawei nog steeds een rol te verlenen in de 5G-netwerken van Groot-Brittannië? Johnson heeft beweerd dat er geen alternatieven zijn voor Huawei: feit is dat het VK, net als Duitsland, zich het afgelopen decennium te afhankelijk heeft gemaakt van de Chinese fabrikant, zonder veel aandacht te besteden aan of discussie te hebben over de nationale veiligheidsaspecten. Boris als burgemeester van Londen was een van de belangrijkste aandrijvers van deze nauwe samenwerking met Huawei …De alternatieven waren/ zijn er tegen een hogere prijs … Vraag is nu of deze korte termijnbesparingen de langetermijnkosten en -risico’s waard zijn … Johnson’s lijkt te wedden “ja, dat zijn ze”. Hij gelooft opnieuw dat Groot-Brittannië van twee walletjes kan eten met zijn Huawei-compromis, net als met zijn Brexit-aanpak, de zgn “have our cake and eat it policy”.

Enerzijds heeft Boris Johson willen aantonen dat hij niet Trump’s schoothondje is. Hij geeft blijkbaar meer om een tijdige en snelle uitrol van 5G, onmisbaar voor de modernisering en upgrade van het platteland en de Britse economie, die na Brexit voor veel uitdagingen staan, dan om een handelsovereenkomst met Trump. Waarschijnlijk is de verwachting in Londen dat de oude en nauwe banden met de VS sowieso intact zullen blijven, want Trump heeft zelf gemengde signalen afgegeven over zijn werkelijke mening over het Chinese telecombedrijf.

Mogelijk rekent Johnson op clementie van zijn “buddy Donald”: als achter gesloten deuren de premier om begrip van de Amerikaanse president zou vragen voor het feit dat het VK zich geen vertragingen en extra kosten kan veroorloven bij de uitrol van 5G, terwijl het tegelijkterijd belooft om uiteindelijk Huawei-apparatuur in de periferie van het netwerk te zullen vervangen om tegemoet te komen aan alle zorgen van Amerika, verwacht London wellicht dat Trump’s frustratie geleidelijk zal verdwijnen. En misschien zou Johnson zelfs kunnen suggereren dat het VK en de VS nauw moeten samenwerken om sneller meer en goedkopere (technologie / software) alternatieven voor Huawei mogelijk te maken, met het ultieme doel om alle Chinese apparatuur in de periferie uit te faseren zodra dit mogelijk is … En vanzelfsprekend beloven dat het VK zichzelf nooit meer afhankelijk zal maken van Chinese technologie …

Risico’s

Anderzijds wordt Johson geconfronteerd met het grote risico dat China en de VS minder geduldig en begripvol zullen zijn dan de EU in eventuele (handels) onderhandelingen. Op zichzelf aangewezen zal het VK na de Brexit minder macht en slagkracht hebben om de meningen in de VS of China te beïnvloeden, beide bevangen door hun “own country first” ideologie. Het VK heeft meer dringend een handelsovereenkomst met de twee grote mogendheden nodig dan omgekeerd om de negatieve economische impact van de Brexit te compenseren. Voor China en de VS is de EU (en Duitsland!) belangrijker dan het VK. Door het Europese blok te verlaten juist op het moment dat het geopolitieke conflict tussen de VS en China sterk aan het oplaaien is, bevindt Groot-Brittannië zich in een nog kwetsbaardere positie dan de EU zelf… Sinds het Brexit-referendum is de wereldwijde geopolitieke situatie enorm veranderd. Het heeft de belangen van het VK in veel China-gerelateerde kwesties veel dichter bij Brussel gebracht, hoewel mensen zoals Nigel Farage, de leider van de Brexit-partij, dit niet hebben begrepen of willen onderkennen. Vandaag veroordeelde hij het besluit van Johnson over Huawei en gaf hij zijn premier op de kop omdat hij het VK op de eerste plaats had gezet en niet zijn oren had laten hangen naar Washington, maar was dat niet juist waar Brexit over ging… “Britannia First”, i.e. dat het VK zijn eigen besluiten neemt? “Een vreselijke beslissing. Dit is slecht voor de nationale veiligheid, een belediging voor onze beste vrienden en een teken dat onze elite is omgekocht door China”, aldus Farage.

De kwesties die het VK met EU gemeenschappelijk heeft variëren van industriebeleid, screening van investeringen tot samenwerking bij onderzoek en technologische innovatie. Er is nog altijd veel ruimte voor samenwerking tussen Groot-Brittannië en Europa, mits Johson niet streeft naar een harde brexit. Anders loopt het VK niet alleen het gevaar te worden uitgesloten van het Amerikaanse netwerk voor het delen van inlichtingen / gegevens, maar ook te worden uitgezonderd van de Europese interne digitale markt …

Handelsakkoorden

Trump heeft Johnson dit jaar al een ‘imposante’ handelsovereenkomst in het vooruitzicht gesteld, maar de president moet op zijn minst ontstemd zijn dat zijn maximale pressie campagne niet het gewenste resultaat in Londen heeft opgeleverd. Trump zal zijn frustratie zeker vertalen in een nog hardere houding in de handelsbesprekingen met het VK: gecombineerd met de terughoudendheid van het VK ten aanzien van Amerika’s nieuwe beleid tegenover Iran en de tegenstellingen over de invoering van een digitale belasting tegen Amerikaanse tech-bedrijven, zou Washington bijv. een clausule kunnen eisen, als onderdeel van een handelsovereenkomst tussen het VK en de VS, waarmee de VS het recht behouden zich terug te mogen trekken uit zo’n akoord indien Groot-Brittannië een vrijhandelsovereenkomst aangaat met een ‘niet-vrije markt’-land als China. Trump stond op zo’n clausule in de nieuwe handelsovereenkomst met Canada en Mexico terwijl hij zijn eigen fase 1-handelsovereenkomst met China aan het voorbereiden was….! En het Amerikaanse Congres, dat China heeft aangemerkt als een systeemrivaal en een bedreiging op lange termijn, zou zelfs nog hardvochtiger kunnen blijken uit te vallen dan de president wat betreft de toekomstige samenwerking op het gebied van veiligheid en handel! Zoals we allemaal weten is het enige wat momenteel Democraten en Republikeinen verbindt het anti-China/Huawei-beleid….

Nemen we als voorbeeld de voorzitter van de Federal Communications Commission, Ajit Pai, die ooit werd aangesteld door president Obama en benoemd tot voorzitter door Trump, die onlangs zei: “Als u erop wilt vertrouwen dat bedrijven die onder de Chinese jurisdictie vallen, niet zullen voldoen aan verzoeken tot samenwerking met de Chinese inlichtingendiensten, dat is uw keuze. Maar het is geen keuze die volgens mij verstandig is als het gaat om onze nationale veiligheid hier in de Verenigde Staten. In tegenstelling tot de bestaande internet infrastructuur, zal 5G worden bestuurd door software die op afstand kan worden gebruikt voor surveillance “, aldus Pai.

Kern versus periferie in 5G

Het Amerikaanse argument is dat elk onderscheid tussen de kern en de radio/periferie vervaagt met de overstap naar 5G-netwerken, wat betekent dat alleen een alomvattend verbod op Huawei en ZTE de veiligheid het best zou kunnen garanderen. Ericsson, de Zweedse fabrikant van 5G-apparatuur, heeft hetzelfde gezegd over deze technologische verandering. Het onderscheid tussen kern en periferie is in deze nieuwe generatie netwerken beperkt. Om de gewenste combinatie van hoge snelheid en ‘lage latentie’ te bereiken – wat nodig is voor geavanceerde 5G-toepassingen, van autonoom rijden tot industriële toepassingen in de productie – zijn base- stations nu veel meer dan louter de antennes die ze in het verleden waren. Ze zijn inmiddels slimme apparaten, aangezien kernfuncties naar de rand van het netwerk worden verplaatst, waardoor computing dichter bij de eindgebruiker in het base station kan plaatsvinden. Doen alsof er een duidelijk onderscheid zou zijn tussen een te beveiligen kernnetwerk en het radiotoegangsnetwerk is een illusie, volgens nogal wat telecom-experts. Wie te geloven?

Senator Cotton, 42, een Republikein, heeft PM Johnson en het VK herhaaldelijk gewaarschuwd dat het opnemen van Huawei in de infrastructuur van het VK direct van invloed zal zijn op de wederzijdse relatie. Twee weken geleden lanceerde Cotton een wetsvoorstel om de VS te verbieden om Amerikaanse inlichtingen te delen met landen die Huawei in hun infrastructuur gebruiken, daarbij opmerkend: “In die omstandigheden zouden de VS ook alle geplande handelsregelingen met het VK dienen te herzien”, daaraan vandaag toevoegend: “Bij het kiezen voor Huawei, geeft Downing Street de Chinese Communistische Partij de mogelijkheid om verregaande spionage te plegen en Beijing economische en politieke invloed op de lange termijn over het VK te bezegelen.” De risiko analyse van het Britse kabinet o.l.v. Boris Johson heeft kennelijk geresulteerd in een geheel andere conclusie!

Het ontbreken van een strategisch debat in Europa

Zal het besluit van Johson worden nagevolgd door Canada en Duitsland? Het zou een grote nederlaag betekenen voor de regering Trump en de slechte onderlinge en persoonlijke verhoudingen onderstrepen als meer belangrijke Amerikaanse bondgenoten in de voetsporen van het VK zouden treden. Helaas is het huidige debat in Europa over het verbeteren van de “strategische autonomie” enorm beperkt. Het concentreert zich voornamelijk op het uitbouwen van de onafhankelijkheid van het buitenlands beleid tegenover de intimiderende, dicterende (toon van de) Trump-regering. Hoe de Europese soevereiniteit in het digitale tijdperk te waarborgen, verdient natuurlijk veel meer aandacht en publiek debat. Die grotere soevereiniteit had moeten of kunnen beginnen met het stimuleren van Europese R & D-uitgaven, het bevorderen van Europese alternatieven voor Huawei en meer publiek begrip van de veiligheidsrisico’s van de inzet van Chinese 5G apparatuur. Meer transatlantische informatie-en inlichtingenuitwisselingen met de Verenigde Staten over China zullen bovendien ook het komende decennium cruciaal zijn, aangezien de (militaire en economische) macht van de VRC zal blijven toenemen …

Groeiende weerstand in Europa tegen China

Ondanks de meningsverschillen tussen de Europese landen en de VS, hebben China en Huawei geen reden tot juichen: hoewel het Chinese telecombedrijf nog steeds een rol zal spelen in de Europese 5G uitrol, hebben China en Huawei duidelijk te maken met een groeiend gebrek aan vertrouwen bij politici en inlichtingenorganisaties in Europa. Huawei wordt gezien als een onbetrouwbaar bedrijf, maar kennelijk- om economische en politieke redenen – (nog) niet onbetrouwbaar genoeg om volledig te worden uitgesloten van de digitale infrastructuur van Europa….

Vorig jaar concludeerde de Europese Commissie (rijkelijk laat!) dat Huawei in recordtijd de dominante telecomleverancier kon worden door enorme staatssubsidies te ontvangen. Europese ambtenaren hebben ondertussen ook toegegeven dat kritieke infrastructuur gebouwd met in China vervaardigde technologie, Chinese bedrijven toegang zou kunnen geven tot enorme hoeveelheden gevoelige gegevens en industriële informatie – die uiteindelijk zouden kunnen worden overgedragen aan de Chinese autoriteiten. Opmerkelijk genoeg sprak het hoofd van het MKB (BDI) in Duitsland zich deze week uit tegen elke rol van Huawei in het netwerk van zijn land: “de beveiliging van gegevens en netwerken moet de hoogste prioriteit hebben”, verklaarde hij ….Een jaar geleden was hij nog tegen het uitsluiten van Huawei …

Bovendien kan door China geproduceerde infrastructuur Europese landen kwetsbaarder maken voor Chinese spionage en cyberaanvallen die via de netwerkinfrastructuur plaatsvinden, en voor algemene bedreigingen van de nationale veiligheid. Vice-president van de Europese Commissie voor de digitale interne markt Ansip merkte afgelopen december op: “Ik denk dat we ons zorgen moeten maken over Huawei en andere Chinese bedrijven”, herinnerend aan de verplichte samenwerking tussen technologiebedrijven en inlichtingendiensten in China. In Brussel zal de Europese Commissie spoedig haar “5G-toolbox” vrijgeven, d.w.z. een reeks aanbevelingen over hoe de EU lidstaten enkele van de beveiligingsproblemen die naar voren zijn gekomen met betrekking tot de uitrol van 5G-technologie, beter kunnen aanpakken. Het is aan elke EU-lidstaat om die te evalueren en wel of niet uit te voeren… Het zou de rol van Huawei in de Europese 5G-netwerken nog verder kunnen beperken …

Laten we zien welke kant de discussie in Duitsland opgaat … ik ben ook benieuwd of er nog een debat in Nederland zal plaatsvinden zodra de EU-5G toolbox is bekend gemaakt …

https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/vs-vrc-handelsakkoord-temperatuur-stijgt/

https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/usa-europa-china-worden-de-messen-geslepen/

https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/de-kogel-is-door-de-kerk-huawei-uit-de-kern-van-het-nederlandse-5g-netwerk/ https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/het-westen-en-china-verdere-escalatie/

https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/5g-uitrol-merkels-hoofdpijn/ https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/europa-china/

https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/america-first-vs-china-first-2/

refer also www.reuters.com en politico.com

.