De kogel is door de kerk: Huawei uit de kern van het Nederlandse 5G netwerk

image via http://www.emfexplained.info No copyright infringement intended. All rights belong to their respective copyright owners.

6 Dec 2019_Gister is dan eindelijk de algemene maatregel van bestuur (AMvB: een regeringsbesluit buiten het parlement om) gepubliceerd ter ondersteuning van de uitrol van het 5G netwerk. In Brussel was al eerder een soortgelijk Europees besluit genomen. https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/het-westen-en-china-verdere-escalatie/ De EU en het kabinet Rutte moesten met de billen bloot na maanden (jaren?) van wikken en wegen en dralen, zoals regelmatig beschreven op dit blog. Zonder Huawei bij naam te noemen stelt de AMvB dat onbetrouwbare leveranciers van 5G apparatuur moeten worden uitgesloten van de kern van het netwerk.

Wie geldt als onbetrouwbaar? Die leverancier die verdacht zou kunnen worden van spionage of sabotage en het gehele netwerk zou kunnen platleggen. Of die leverancier die afkomstig is uit een land dat burgers en bedrijven verplicht nauw samen te werken met zijn overheids en inlichtingendiensten (=Huawei/China). De beoordeling hiervan gaat in overleg met de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en de Nederlandse inlichtingendiensten, die Huawei al eerder als een gevaar voor de nationale veiligheid bestempeld hebben…

De AMvB beperkt zich tot de kern van het netwerk en gaat niet over het radionetwerk (de verbinding tussen telefoons en zendmasten) . Volgens de NRC loopt 2/3 van de Nederlandse mobiele verbindingen binnenkort al via Huawei’s radionetwerk. De vraag is of de telecomproviders KPN, T-mobile en Vodafone/Ziggo onder (lokale) druk zullen komen te staan om ook die radionetwerken van Chinese apparatuur te ontdoen: de wet kan namelijk ook worden toegepast op de bestaande 4G-infrastructuur. De gevolgschade zal door de overheid moeten worden vergoed omdat ze pas zo laat met de AMvB is gekomen, een paar maanden voor de geplande uitrol (die dus sowieso al met een kwartaal is vertraagd).

Rutte heeft jarenlang nagelaten om enige discussie te voeren over de wenselijkheid en noodzaak van het gebruiken van Chinese leveranciers voor de aanleg van onze digitale infrastructuur waardoor commerciële en andere partijen in Nederland gewoonweg hun gang konden gegaan. Onze premier was eigenlijk de persoonlijke aanjager van innige betrekkingen met de Chinese telecomgigant…. https://www.mijngroeve.nl/nl/sport/ajax-huawei/. Misschien had ie ook eens een bezoekje kunnen brengen aan Ericsson en Nokia?

Huawei Nederland’s CEO Steven Cai ontvangt onderscheiding van Mark Rutte and NFIA Commissaris Jeroen Nijland, China, april 2018, zie https://www.huawei.com/en/news/2018/4/Huawei-Dutch-Government-Award

T-mobile, dat de kern van zijn mobiele netwerk bij Huawei afneemt en in 2014 het beheer en onderhoud uitbesteedde aan Huawei Enterprises, zal zijn beleid moeten herzien. KPN besloot deze zomer Huawei uit de kern te weren, maar is inmiddels gestart met de aanleg van Huawei’s 5G zendmasten. In de Tweede Kamer is het kabinet hierover reeds bevraagd. Het probleem voor de publieke discussie is dat het kabinet tot dusver nog steeds niet heeft aangegeven wat precies de kritieke onderdelen zijn in het netwerk. Zo heeft KPN een deel van zijn klantenregistratie bij het Chinese ZTE (=tegenwoordig Alibaba) ondergebracht, valt dat onder kern of periferie? Het is de vraag of kern en periferie uberhaupt van elkaar gescheiden kunnen worden gehouden in de discussie over de veiligheid van een compleet 5G systeem….

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) is op 5 december gestart met de zgn consultatie voor de veiling van de frequenties voor snelle mobiele communicatie. Deze zogenoemde conceptregelgeving bevat zowel de voorgestelde opzet als de minimum opbrengst (0,9 miljard euro) van de landelijke veiling in het voorjaar van 2020. De veilingen voor drie verschillende frequenties (700, 1400 en 2100 Mhz) vinden komend half jaar gefaseerd plaats. De veiling van de veel duurdere – want meest geschikte – 3,5 Ghz-frequentie kan pas in 2022 plaatsvinden. Nu maakt het afluisterpark van de inlichtingendiensten in het Friese Burum daar nog gebruik van, waardoor het ontvankelijk zal worden voor interferentie van het nieuwe 5G netwerk. Dat afluisterpark zal moeten verhuizen naar een onbekende buitenlandse locatie (Duitsland of Denemarken?), zoals al gememoreerd in een van mijn eerdere blog posts.

De vraag is of met de AMvB de kous af is in de discussie over de Nederlandse aanpak mbt de 5G uitrol of dat er juist een breder publiek en lokaal debat op gang gaat komen. Zoals al eerder beschreven, in Duitsland staat Merkel onder zware druk van haar eigen CDU om Huawei volledig te weren. Deutsche Telekom, ook eigenaar van T-Mobile Nederland , heeft in afwachting van haar besluit (en die van de Bondsdag) alle plannen met Huawei opgeschort. https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/5g-uitrol-europese-hoofdpijn/

In Nederland moet Blok zijn nieuwe China strategie nog presenteren. De mensenrechten situatie in China kan uitgroeien tot een heikel onderwerp in de relatie tussen Nederland/de EU en de Volksrepubliek. https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/europa-china/ https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/taiwan-gevangen-temidden-van-de-geopolitieke-technologie-oorlog/ De AMvB kan gezien worden als een poging om een middenweg te vinden tussen de open Nederlandse economie en de enorme druk die de Amerikanen uitoefenen op Europa om Huawei uit te sluiten. Toch lijkt het kabinet Rutte zijn houding tegenover China te willen verharden: zo gaat Nederland in de EU pleiten voor meer bescherming van Europese bedrijven tegen buitenlandse concurrenten met staatssteun, bijvoorbeeld uit China…Als de EU en Rutte daar al een paar jaar geleden meer de nadruk op zouden hebben gelegd zou Huawei nooit de positie in Europa hebben kunnen bereiken die het nu heeft weten te bemachtigen. En zouden Nokia en Ericcson een betere uitgangspositie hebben gehad.

Het kabinet heeft aan de Europese Commissie een uitgebreid en strenger mededingingstoezicht voorgesteld om vooraf te kunnen onderzoeken en effectiever te handhaven. Staatssecretaris Mona Keijzer heeft een brief over dit zogenoemde level playing field instrument naar de Tweede Kamer gestuurd. Keijzer: “We willen graag zaken blijven doen met landen van buiten de EU. Dat heeft Nederland als handelsnatie altijd economisch voordeel opgeleverd. Maar die markt moet wel eerlijk zijn en niet worden verstoord door bedrijven die dankzij hun thuissituatie oneigenlijke concurrentievoordelen genieten. Het kabinet stelt voor om met nieuw EU-toezicht beter te gaan handhaven. Zo zorgen we dat alle ondernemingen, ook die uit derde landen, zich aan de hier geldende mededingingsregels gaan houden.”

Het kabinet stelt dan ook handhavingsmaatregelen voor als een onderneming uit een derde land door overheidssteun zoals financiering, het toeleveren van grondstoffen dan wel halffabricaten of dankzij kennis de mededinging op de EU interne markt verstoort of dat dreigt te doen.

Of deze verharde Nederlandse positie ook zal uitmonden in een export verbod voor ASML van haar hoogwaardige (EUV) lithografische apparatuur naar SMIC, de pure play halfgeleider foundry in China, zullen we spoedig weten… Tot op heden is de Nederlandse leverancier nog immer in afwachting van zo’n licensie…..Misschien een goed vraagje bij de wekelijkse persconferentie van Rutte?

This image has an empty alt attribute; its file name is 5G-network-example.png

http://www.emfexplained.info
5G network architecture illustrating 5G and 4G working together, with central and local servers providing faster content to users and low latency applications.
A mobile network has two main components, the ‘Radio Access Network’ and the ‘Core Network’.
The Radio Access Network – consists of various types of facilities including small cells, towers, masts and dedicated in-building and home systems that connect mobile users and wireless devices to the main core network. Small cells will be a major feature of 5G networks particularly at the new millimetre wave (mmWave) frequencies where the connection range is very short.  To provide a continuous connection, small cells will be distributed in clusters depending on where users require connection which will complement the macro network that provides wide-area coverage.
5G macro cells will use MIMO (multiple input, multiple output) antennas that have multiple elements or connections to send and receive more data simultaneously.   The benefit to users is that more people can simultaneously connect to the network and maintain high throughput.  MIMO antennas are often referred to as ‘Massive MIMO’ due to the large number of multiple antenna elements and connections however the physical size is similar to existing 3G and 4G base station antennas.


The Core Network – is the mobile exchange and data network that manages all of the mobile voice, data and internet connections.  For 5G, the ‘core network’ is being redesigned to better integrate with the internet and cloud based services and also includes distributed servers across the network improving response times (reducing latency).  
Many of the advanced features of 5G including network function virtualization and network slicing for different applications and services, will be managed in the core. 
The first illustration below gives an example of local cloud servers providing faster content to users (movie streaming) and low latency applications for vehicle collision avoidance systems. The second illustration shows 5G and 4G working together, with central and local servers providing faster content to users and low latency applications.

This image has an empty alt attribute; its file name is 5G-images.png
This image has an empty alt attribute; its file name is 5G-4G.png