Duitse regering overweegt uitsluiting van Huawei bij 5G uitrol….

illustration copyright: © www.chappatte.com: No copyright infringement intended. All rights belong to their respective copyright owners.

31/10/2019_ Eerder deze maand werd nog in diverse media breed uitgemeten (zie bijv https://nos.nl/artikel/2306081-huawei-mag-meebouwen-aan-5g-netwerken-in-duitsland.html dat Duitsland de 5G risiko analyse van het EU agentschap voor cybersecurity (zie https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/finally-the-eu-5g-risk-assesment/

gedeeltelijk naast zich zou neerleggen. De definitieve risico beoordeling- en beslissing over de 5G uitrol is aan de Europese lidstaten zelf…In het analyse rapport van het agentschap wordt geadviseerd dat bij deze besluitvorming over de toeleveranciers van 5G apparatuur niet alleen moet worden gekeken naar puur technische beveiligingsaspecten, maar ook naar: “The likelihood of the supplier being subject to interference from a non-EU country. This is one of the key aspects in the assessment of non-technical vulnerabilities related to 5G networks.

Such interference may be facilitated by, but not limited to, the presence of the following factors: a) a strong link between the supplier and a government of a given third country b) the third country’s legislation, especially where there are no legislative or democratic checks and balances in place, or in the absence of security or data protection agreements between the EU and the given third country c) the characteristics of the supplier’s corporate ownership…”

Dit waren allen impliciete verwijzingen naar Huawei en China, een communistisch land dat geen democratie en privacy wetgeving kent en waar burger en bedrijf volgens de wet geacht worden ten alle tijden samen te werken met veiligheidsdiensten ter bescherming van de nationale veiligheid. Kunnen we dus van zo’n Chinees bedrijf wel verwachten dat het integer zal omgaan met uw en mijn data die door hun 5G appatuur zullen lopen of worden opgeslagen?

Vooral Merkel was/is naar verluidt huiverig om een politieke beoordeling van de betrouwbaarheid van 5G apparatuur leveranciers formeel onderdeel te maken van de beoordelingsprocedure. Zij vreest – samen met Rutte, overigens – dat zo’n expliciete stellingname de handelsbelangen met China ernstig zal schaden. Dus is haar positie dat Duitsland zich landen-neutraal opstelt en dat de 5G provider aan de verscherpte beveiligingseisen moet voldoen, wat in essentie meer een technisch verhaal is. Bedrijven die zouden willen meedingen zouden eigenlijk alleen een technische controle moeten ondergaan en een betrouwbaarheidsverklaring dienen af te geven, dat is voldoende in haar ogen. Zou blijken dat bedrijven zich toch schuldig maken aan sabotage of spionage praktijken dan zouden ze alsnog van deelname dienen te worden uitgesloten….

Een toenemend aantal afgevaardigden in het Duitse parlement is zich de afgelopen 2 weken gaan roeren. Gisteren is bekend geworden dat onder deze Bondsdagdruk en als gevolg van groeiende kritiek uit kringen van de Duitse veiligheidsdiensten het Duitse kabinet tot nieuwe inzichten is gekomen. Minister Maas (SPD) van Buitenlandse Zaken en zijn collega Seehofer (CSU) van Binnenlandse Zaken zijn het eens geworden over een verdere aanpassing van de veiligheidsbepalingen bij de aanbesteding van het 5G-netwerk: er komt daar wat hun tweeën  betreft een controle van de politieke betrouwbaarheid bij, aldus het Duitse Handelsblatt.

Nils Schmid, woordvoerder buitenlandse zaken van de SPD Bondsdag fractie: “Es ist gut, dass das Innenministerium klarstellt, dass eine politische Bewertung der Risiken im 5G-Netz nötig ist. Jetzt müsse die Regierung allerdings klar kommunizieren, ob die Auffassung des Innenministeriums eine einheitliche Linie sei” aldus Schmid.Die Äußerung des Innenministeriums ist ein Schritt in die richtige Richtung“, stelt CDU-afgevaardigde Christoph Bernstiel aan het Handelsblatt. „Entscheidend ist jetzt eine Positionierung der Kanzlerin und des Parlaments in dieser für unser Land so bedeutenden Zukunftsfrage.“

Deze nieuwe geluiden uit Duitsland zullen ook tot het torentje van Rutte zijn doorgedrongen. En tot de partijen in de Tweede Kamer. Zal onze minister president ook op zijn schreden terugkeren en politieke betrouwbaarheid een formeel onderdeel maken van de veiligheids- en beoordelingsprocedure van 5G leveranciers? De bezorgheid in de provincie (zie https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/rotterdamse-gemeenteraad-wil-huawei-uitbannen-volgt-amsterdam/ ) en druk vanuit de VS houden immers ook aan…..Rutte kennende zal ie wel aansturen op een compromis dat deze eis niet formeel in de procedure wordt opgenomen, maar wel informeel mag worden toegepast, ook op lokaal niveau…en dat dan weer in zijn creatieve bewoordingen….wordt vervolgd