Een nieuw virus: koortsige Chinese ambassadeurs

22 Jan 2020_ Sommige Chinese overheidsfunctionarissen die in het buitenland zijn gestationeerd, zijn blijkbaar ziek van de ‘China bashing’ in het Westen en de kritiek die het beleid van Xi Jinping in de westerse media krijgt. Ze zijn in de tegenaanval gegaan, bevangen door de “China first” ideologie. Heel wat van deze diplomaten hebben – in de voetsporen van hun nemesis Trump – zelfs Twitter-accounts geopend om met landen “beter te communiceren” en de situatie en het beleid van China uit te leggen. Ironisch genoeg is het gebruik van Twitter in China zelf geblokkeerd.

Zweden and Gui Minhai

De afgelopen maanden is er (opnieuw) een diplomatieke rel uitgebroken tussen Zweden en China. De kern van het dispuut draait om het lot van de Zweedse burger Gui Minhai, een in Hong Kong gevestigde boekhandelaar en auteur die boeken had gepubliceerd/verkocht die kritiek op het Chinese communistische leiderschap bevatten. Minhai werd in 2015 ontvoerd door Chinese agenten (op vakantie in Thailand!), dook vervolgens op in China, waar hij werd gedwongen te verblijven en vervolgens opnieuw gearresteerd in 2018, terwijl hij naar Beijing reisde in het gezelschap van Zweedse diplomaten! Minhai zit sindsdien gevangen. Hoewel Zweden deze Chinese acties tot een schending van het internationale recht heeft verklaard, beweert Beijing dat de heer Minhai een crimineel is die zich schuldig heeft gemaakt aan zeer ernstige misdaden. Gevallen als deze verklaren ook waarom een ​​groot deel van de bevolking van Hongkong fel protesteerde tegen de uitleveringswet (“extradition law”) voorgesteld door Hongkong gouverneur Mevr. Lam: mensen vreesden terecht dat met zo’n wet China zelfs geen wild-west ontvoeringen meer nodig zou hebben om kritische tegenstanders het zwijgen op te leggen, maar gewoon gebruik zou kunnen maken van formeel goedgekeurde regels om de Hongkongse regering onder druk te zetten om burgers die kritiek op de communistische regering uiten linea recta over te dragen …

Afgelopen november heeft de Zweedse tak van PEN de heer Minhai bij verstek een onderscheiding voor de vrijheid van meningsuiting toegekend. De Chinese overheid reageerde meteen: Zweedse ministers die de ceremonie bijwoonden, werden tot persona non grata verklaard. Een Chinese handelsdelegatie zegde haar geplande trip naar Stockholm abrupt af. Deze week riep de Zweedse regering de Chinese ambassadeur in Stockholm, dhr. Gui Congyou, op het matje om te praten over zijn recente opmerkingen op de Zweedse televisie waarin de Zweedse media-aandacht voor China werd vergeleken met een lichtgewicht bokser die ‘een ruzie uitlokt met een zwaargewicht. Deze boxer van 86 kg, raadt de lichtgewicht aan uit goede wil om hem te beschermen, zich alleen met zijn eigen zaakjes te bemoeien, maar deze weigert te luisteren en breekt zelfs in bij de zwaargewicht bokser thuis. Welke reactie verwacht u dan van de zwaargewicht bokser? “aldus Gui. Hij voegde eraan toe dat de ambassade alle recht zou hebben om visa te weigeren aan journalisten die China niet omwille van “de bevordering van vriendschap, communicatie, begrip en samenwerking” willen bezoeken. De Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Ann Linde betitelde de verklaring van de Chinese gezant als een volkomen onaanvaardbare bedreiging.

Zeven van de acht grootste nieuwsbureaus/organisaties van Zweden zeiden dat de Chinese ambassade de afgelopen twee jaar regelmatig contact met hen had opgenomen om hun berichtgeving over China te bekritiseren, volgens een onderzoek van de Zweedse nationale televisie. Verslaggevers die als te kritisch worden beschouwd, hebben e-mails en telefoontjes van de ambassade ontvangen en sommige journalisten zijn uitgenodigd voor een gesprek om meer te weten te komen over de officiële – en ‘correcte’ – stand van zaken in China. Nieuwsmedia in andere Europese landen hebben ook bevestigd in toenemende mate oproepen van Chinese overheidsfunctionarissen en ambassadepersoneel te ontvangen na het schrijven van kritische stukken over de VRC …

ASML

De Nederlandse regering heeft onlangs ook een – meer verhulde – bedreiging ontvangen, nadat Nederlandse media eindelijk het verhaal van Reuters hadden opgepikt over de Amerikaanse campagne om invloed uit te oefenen op het besluitsvormingproces van de Nederlandse regering omtrent de licentieverlening aan ASML voor de export van zijn EUV-chipmachines naar de PRC. Deze licentie is (tijdelijk?) opgeschort. Ambassadeur Xu Hong zei vorige week dat de relatie tussen Nederland en China in gevaar komt als de regering van premier Mark Rutte om politieke redenen de export van ASML-chipmachines naar China blijft blokkeren. Nou, laten we niet vergeten dat de Nederlandse regering haar definitieve standpunt over de rol van Huawei bij de 5G uitrol alsmede de definitieve veiligheidsmaatregelen nog moet verduidelijken: er is dus een kans dat ambassadeur Xu nog meer verhit raakt …https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/de-kogel-is-door-de-kerk-huawei-uit-de-kern-van-het-nederlandse-5g-netwerk/

Een mini-debatje op de Nederlandse tv tussen 2 Nederlandse parlementariërs (D66 & Groen Links) afgelopen zondag in Buitenhof over de kwestie van de ASML-exportvergunning was vooral verhelderend vanwege het feit dat geen van hen duidelijk wilde zeggen dat -ie nu voor of tegen een dergelijke vergunning is. Beiden benadrukten wel het belang van vrijhandel en nationale veiligheid. Ze spraken ook allebei de hoop uit op een verenigd EU-beleid ten aanzien van China, terwijl ze tegelijkertijd erkenden dat het beleid van Europa te gefragmenteerd is…

De verschillende rollen van China

China speelt verschillende rollen voor of in Europa en in de wereld. Het is tegelijkertijd op verschillende beleidsterreinen een samenwerkingspartner met wie de EU nauw op elkaar afgestemde doelstellingen heeft, een onderhandelingspartner met wie de EU een evenwicht tussen belangen moet vinden, een economische concurrent bij het nastreven van technologisch leiderschap en een systeem rivaal die een alternatief bestuursmodel promoot.

Hoe nationale en Europese leiders / politici hun mening vormen over bijv. de export van gevoelige technologieën of know-how hangt ondermeer af van de rol die zij (bij voorkeur) aan China toekennen: in het geval dat China overwegend als een system rivaal zou worden beschouwd door de Nederlandse overheid of het parlement, zou ASML hoogstwaarschijnlijk geen/nooit een exportvergunning ontvangen. Het zou beter zijn als het Nederlandse parlement zelf een groot debat zou voeren over deze rollen van China en een daaraan gerelateerde China-strategie in de context van de snel groeiende Amerikaans-Chinese rivaliteit: wat (waarden, belangen, knowhow) te beschermen en wat te delen in de relatie en uitwisseling met de VRC, hoe een evenwicht te vinden tussen nationale veiligheid en handel, enz.?? https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/europa-china/

Taiwan

Q32019 ASML financiel resultaten: China maakt 7% vd totale sales revenue uit vs Taiwan 54%

Trouwens, in de Nederlandse tv-discussie kreeg de kijker de verkeerde indruk dat ASML vooral afhankelijk zou zijn van het geld dat wordt gegenereerd door zijn EUV-machine-export naar China om zijn toekomstige innovatie te stimuleren: het Nederlandse bedrijf heeft grotere Amerikaanse, Zuid-Koreaanse en Taiwanese klanten voor deze machines, waarin het een onbetwiste wereldleider is. Als de Nederlandse regering zou besluiten om ASML voor de nabije toekomst geen Chinese exportvergunning voor EUV-machines te verlenen, zou ASML zich waarschijnlijk meer zorgen maken over het verliezen van activiteiten in andere, iets minder geavanceerde, lithografische machines waarvoor concurrerende, internationale alternatieven op de markt bestaan voor zijn Chinese klanten.

Ik wil er ook graag op wijzen dat de Taiwanese halfgeleiderindustrie in 2019 op de tweede plaats stond met een wereldwijde productiewaarde vertaald in een marktaandeel van 20%. De Verenigde Staten met een marktaandeel van> 40% is de onbetwiste leider. De halfgeleiderindustrie omvat segmenten voor chipontwerp, fabricatie en verpakking / test, waarbij het segment van de chipfabricatie meer dan 50% van de totale productiewaarde van de industrie voor haar rekening neemt. De chipfabricatie sector omvat de pure-play semiconductor foundry – en geheugenchip sector. Naar bekend is de output van de Taiwanese chipproductie- en verpakkings- / test sector nummer 1 in de wereld, respectievelijk goed voor ~ 70% en 50% van de wereldmarkt! https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/taiwan-gevangen-temidden-van-de-geopolitieke-technologie-oorlog/ https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/export-verbod-asml-euv-steppers-wie-wordt-het-volgende-slachtoffer-in-de-geopolitieke-technologie-oorlog/

Natuurlijk probeert China zijn achterstand in te halen via zijn “2025 made in China-plan”, maar momenteel is Taiwan de grootmacht voor de productie van halfgeleiders, met TSMC, de pure-play-foundry als trotse kampioen, die tal van Amerikaanse en Europese hightechbedrijven bedient. En ASML is voor haar zaken momenteel meer afhankelijk van TSMC in Taiwan (en Amerikaanse klanten) dan SMIC in China … Misschien goed voor de Nederlandse overheid om in gedachten te houden wanneer het nieuwe bedreigingen ontvangt van de Chinese ambassadeur. En voor de EU om de urgentie te erkennen om het beleid ten opzichte van Taiwan te herbestuderen en formuleren met het oog op de toenemende spanningen in de Zuid-Chinese zee …

https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/america-first-vs-china-first-2/

Merkel’s hoofdpijn

De twee Nederlandse parlementariërs onderstreepten in hun tv-debat dat de Nederlandse regering vooral onafhankelijk tot haar eigen oordeel en definitieve beslissing over ASML moet komen, d.w.z. zonder zich te bekommeren om het lawaai en de druk van koortsige (Amerikaanse of) Chinese ambassadeurs. Dat is gemakkelijk(er) zolang er geen (economische, strategische of militaire) afhankelijkheid van (de Amerikanen of) Chinezen is. Merkel is onlangs bijv. gewaarschuwd door een andere verhitte Chinese ambassadeur in Berlijn, die dreigde met repercussies tegen de Duitse auto-export / verkoop naar China als de kanselier Huawei zou uitsluiten van het 5G-netwerk. BMW en Daimler deden meer dan een derde van hun wereldwijde autoverkopen in China in 2018. Voor Volkswagen was het aandeel zelfs groter met 40% ….!

Merkel en haar eigen partijleden zijn het oneens over wat nu te doen, met als gevolg dat Duitsland nog steeds geen beslissing heeft genomen over de Huawei-kwestie. Laat dat een les en waarschuwing zijn voor de Nederlandse overheid en ASML … In de huidige geopolitieke controverse tussen de VS en de VRC kunnen Europese politici de “business as usual” aanpak met China niet langer toestaan en noch louter vertrouwen op het gezond verstand van ondernemingen om de handelsrelatie met China te bepalen …

Het nieuwe Chinese virus

De Chinese diplomaten zouden zich onderwijl moeten afvragen of bedreigingen aan het adres van Europese landen en regeringen uiteindelijk zeer productief zullen zijn. Hoewel de Chinese markt zijn aantrekkingskracht op Europese ondernemingen niet heeft verloren, worden Europese politici zoals gezegd in toenemende mate gedwongen door de geopolitieke ‘handels’ of technologieoorlog tussen de VS en China om de waarde en betekenis van bestaande, historische allianties zoals de NAVO, de transatlantische relatie, de geopolitieke rol van de EU, vrijhandel versus nationale veiligheid, industrieel beleid en het economische gelijke speelveld, democratie, vrijheid van meningsuiting en privacy, en digitale soevereiniteit te heroverwegen en formuleren.

Hoewel de relatie van de EU met de VS o.l.v. de regering Trump historisch slecht is, kan het politici in heel Europa niet zijn ontgaan dat het Amerikaanse Congres in zijn geheel China is gaan beschouwen als een systeem rivaal. De EU zal moeten heroverwegen en herdefiniëren voor welke internationale orde, waarden en regels zij wil staan en opkomen. Een publiek debat is vereist om lokale regeringen en parlementen en de EU nieuwe kaders en regels voor de interactie met China, dat op indrukwekkende en succesvolle wijze zijn economie heeft getransformeerd, maar nog steeds een zeer autoritaire communistische staat is, met duidelijke ambities om zijn invloedssfeer en ontwikkelingsmodel over de wereld te verspreiden, te bespreken en vast te stellen. Als Europa niet onder druk gezet wil worden in de vete tussen de VS en China, moet het nu de gelegenheid aangrijpen en zich uitspreken…. https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/vs-vrc-handelsakkoord-temperatuur-stijgt/ https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/europa-china/

Veelvuldige Chinese dreigingen tegen regeringen en media in Europese hoofdsteden zullen de Europese meningen waarschijnlijk niet ten faveure van China en de CCP doen opschuiven … Met de intimidatie van lokale Europese regeringen door koortsachtige, verhitte Chinese ambassadeurs, verliest de VRC hoogstwaarschijnlijk vrienden in plaats van ze te maken. Xi Jinping zou er verstandiger aan doen om de verspreiding van dit nieuwe Chinese virus snel te beheersen, te veel Chinese ambassades lijken al met de ‘China first ziekte’ te zijn geïnfecteerd.