VS, EU en China: verdere escalatie

image ©istock.com: No copyright infringement intended. All rights belong to their respective copyright owners.

4 Dec 2019_Terwijl President Trump persoonlijk waarschijnlijk nog steeds hoopt een deelakkoord te kunnen sluiten in de “handelsoorlog” met China, heeft het Congres hem al links en rechts ingehaald. Zowel de Democraten als de Republikeinen lijken China verder de duimschroeven te willen aandraaien. Trump’s mededeling van gisteren aan de Chinezen dat een akkoord wellicht pas na de 2020 presidentsverkiezingen kan worden bereikt is voor tweeërlei uitleg vatbaar: 1) ze kan gezien worden als een erkenning van Trump dat zelfs een deelakkoord op het gebied van landbouw er op korte termijn niet meer in zit 2) het is een manier van Trump om de druk op China verder op te voeren: mocht de Xi Jinping uberhaupt nog een (deel)akkoord willen met de VS, dan kan hij beter nu met Trump in zee gaan, want de kans op een deal onder een eventuele democratische president is nog geringer, zo luidt zijn impliciete boodschap.

Het Congres heeft inmiddels de Chinese roerganger Xi het vuur nader aan de schenen gelegd met 2 recente wetsvoorstellen:

A) Het voltallige Huis van Afgevaardigden steunt een voorstel dat oproept tot zwaardere sancties tegen China vanwege de Chinese onderdrukkingscampagne tegen de Oeigioeren. De zgn “Uyghur Human Rights Policy Act”, die de Senaat nog moet goed keuren, roept op tot concrete actie tegen Beijing vanwege de gevangenschap van 1~2 miljoen (!!) moslim Oeigioeren in politieke heropvoedingskampen in Xinjiang. Sancties zouden zich moeten richten op specifieke leden van de Chinese communistische partij. Tevens zou de export van Amerikaanse goederen naar betrokken staatsinstellingen en bedrijven in Xinjiang aan banden moeten worden gelegd.

B) Op 19 november nam het voltallige Congres (Huis en Senaat) een wetsvoorstel aan (“Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019′) waarin wordt gevraagd om strikte naleving van het akkoord met China over “one country, two systems” met daarbije een jaarlijkse beoordeling door de Amerikaanse regering of de speciale handelsstatus van Hong Kong nog van kracht kan blijven. Dit wetsvoorstel behelst ook sancties tegen eventuele Chinese functionarissen die zich te buiten gaan aan mensenrechtenschendingen tegen de burgers van Hong Kong.

Niet verrassend beschouwt Beijing deze twee wetsvoorstellen als een grove Amerikaanse inmenging in Chinese binnenlandse aangelegenheden. China moet vooralsnog wel opgelucht zijn dat de EU en de parlementen in de verschillende Europe lidstaten zich nog niet zo openlijk tegen het Chinese bewind hebben gekant. Maar door al deze acties in het Amerikaanse Congres, het voortduren van de geopolitieke technologie twist en het (onvoorspelbare) optreden van Trump zullen ook de EU en Nederland met de billen bloot moeten…

Brussel heeft gisteren een eerste schot afgevuurd. In de 5G uitrol saga hebben de EU lidstaten via hun ministers van telecom voor het eerst formeel erkend en verordeneerd dat bij de beoordeling van de leveranciers van 5G apparatuur niet alleen naar technische aspecten moet worden gekeken, maar ook naar politieke en juridische, zoals ik al had aangekondigd in mijn post van 26 november. https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/5g-uitrol-europese-hoofdpijn/

Of om het besluit van de EU te citeren: …. the technological changes introduced by 5G will increase the overall attack surface and require particular attention to the risk profiles of individual suppliers…In addition to the technical risks related to cybersecurity of 5G networks, also non-technical factors such as the legal and policy framework to which suppliers may be subject to in third countries, should be considered… the importance for the Member States to consider the need to diversify suppliers in order to avoid or limit the creation of a major dependency on a single supplier….. while standardization and certification may be able to address certain security challenges related to 5G networks, additional security measures are required to effectively mitigate the risks…a swift and secure roll-out of the 5G networks is key for enhancing the competitiveness of the EU and requires a coordinated approach in the EU without prejudice to Member States competences in matters of network roll-out and national security

Dit is dus nu officieel in Brussel afgesproken zonder dat daarbij Huawei, de Chinese techgigant, bij naam genoemd wordt, want de EU is formeel nog immer “landenneutraal” wat betreft de 5G uitrol. Hoe de EU een gecoordineerde aanpak van de 5G uitrol gaat/kan garanderen blijft een groot vraagteken: er is een immens verschil tussen de Europese lidstaten in de verstandhouding met en afhankelijkheid van Huawei…

Kritische onderdelen van telecomnetwerken als 5G mogen alleen afkomstig zijn van betrouwbare leveranciers“, aldus staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken). “Om de veiligheid daarvan te waarborgen, moeten we op EU-niveau samenwerken.” Die kritische onderdelen zullen dus te maken krijgen met extra verscherpte maatregelen, die alleen de telecom-operators te horen krijgen. Later deze week maakt Keijzer naar verwachting de regels bekend voor de frequentieveiling voor 5G.

De EU en de Nederlandse regering lijken nog steeds een onderscheid te willen maken tussen de kritische onderdelen en de periferie van het netwerk, waarbij Huawei in ieder geval van de kern kan (zal?) worden uitgesloten. Momenteel is niet duidelijk wat het kabinet precies bedoelt met die kritieke delen. Telecom experts verschillen daarnaast sterk van mening of er wel een verschil tussen kern en periferie gemaakt kan worden wat betreft veiligheid. T-Mobile als KPN laten weten nog niet te kunnen reageren, en Huawei wil niet ingaan op het besluit in Brussel…In Duitsland heeft Deutsche Telekom vandaag al haar 5G deals met Huawei per direkt “on hold” gezet, in afwachting van verdere instructies uit Berlijn (Merkel!)

Minister van BuZa Stef Blok moet ook nog zijn herziene China strategie presenteren, ik heb geen idee of dat voor de Kerst nog gaat gebeuren. Het lijkt me niet onwaarschijnlijk dat onder invloed van de wetsvoorstellen in het Amerikaanse Congres ook politieke partijen in de Tweede Kamer zich zullen gaan bezinnen over verdere (Nederlandse/Europese) actie tegen China, zeker in geval van voortdurende mensenrechtenschendingen in de Volksrepubliek/Xinjiang of tegenover Hong Kong. Wordt ook interessant om te zien of Ajax en haar Chinese sponsors, Huawei en met name HikVision, nauw betrokken bij de surveillance in de heropvoedingskampen in Xinjiang, onder vuur zullen komen te liggen op landelijke of lokaal politiek niveau…

In een andere blog post heb ik al melding gemaakt van het feit dat ASML onder druk is komen te staan m.b.t. de uitvoer van zijn meest geavanceerde lithografische apparatuur (EUV) naar SMIC, de pure-play semiconductor foundry in China. https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/taiwan-gevangen-temidden-van-de-geopolitieke-technologie-oorlog/ Ergens deze week/maand is er een bijeenkomst in Oostenrijk van de leden van het Verdrag van Wassenaar, dat verspreiding van conventionele wapens en zogenaamde dual-use (civiele apparatuur die voor militaire doeleinden gebruikt zou kunnen worden) wil voorkomen. De lijst met strategische goederen wordt door alle lidstaten jaarlijks in december opnieuw herzien/vastgesteld.

EUV halfgeleider apparatuur staat op de lijst van strategische goederen waarvoor een speciale export licensie vereist is. De Verenigde Staten, die niet happig zijn dat er geavanceerde halfgeleider machines vanuit Nederland richting China verdwijnt, oefenen ongetwijfeld pressie op Rutte en Blok uit om niet alleen EUV apparatuur op de lijst te houden maar ook om de export licensie niet te verschaffen…Ben benieuwd wat het Nederlandse kabinet gaat beslissen…

Het lijkt me sterk dat president Trump toen hij het “handelsoorlogje” zo’n 18 maanden geleden ontketende heeft voorzien dat het zich op deze manier zou ontspinnen. Zijn inzet was aanvankelijk vooral een akkoord over de uitvoer van agrarische produkten naar China, die een deel van zijn supporters/stemmers, de boeren, tevreden zou kunnen stemmen. Hij leek/lijkt minder begaan met het geopolitieke, technische en strategische aspect van het geschil met China. Maar in het Amerikaanse Congres en de veiligheidsdiensten was al onder Obama een consensus ontstaan dat China een serieuze bedreiging vormt voor Amerika en de huidige wereldorde. Congresleden van beide politieke partijen en adviseurs rondom Trump verlangen/eisen van China eigenlijk een fundamentele hervorming van s’lands politieke systeem en economische structuren en een bijstelling van de ambities van de CCP. Ook als Trump van het toneel zou verdwijnen, zullen deze Amerikaanse eisen en sentimenten in het Congres voortleven…

De volgende escalatie volgt hoogstwaarschijnlijk al snel: mid-december staat een nieuwe ronde aan Amerikaanse tariefheffingen tegen China op stapel…En Trump heeft ook de EU heffingen in het vooruitzicht gesteld, dus of het tot een gemeenschappelijk Amerikaans – Europees front tegenover China komt valt nog te bezien. Maar de Volksrubliek mag rekenen op meer Amerikaanse en Europese druk en kritiek….Woelige tijden…