Rotterdamse gemeenteraad wil Huawei uitbannen: volgt Amsterdam?

illustration copyright: toonpool.com, © Kostas Koufogiorgos No copyright infringement intended. All rights belong to their respective copyright owners.

Motie gemeenteraad Rotterdam

25 Okt 2019_De Rotterdamse gemeenteraad onder aanvoering van PVDA-lid Dennis Tak heeft zich sinds dit voorjaar gemengd in het debat over de uitrol van 5G in onze havenstad, gevoed door de waarschuwingen vanuit de VS, onze eigen AIVD en recentelijk ook nog vanuit het EU agentschap voor cybersecurity. Al deze instanties hebben hun zorg uitgesproken over de eventuele deelname van “buitenlandse telecom bedrijven” (lees Huawei) die “niet beschikken over een transparante bedrijfsvoering en nauwe banden hebben met hun nationale overheid, die op haar beurt niet gehinderd wordt door democratische checks & balances” (=China).

zie bijv https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/finally-the-eu-5g-risk-assesment/ https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/huawei-het-kamerdebat-4-juli-2019/ https://www.mijngroeve.nl/nl/geschiedenis/huawei-2/

Communistisch China staat tevens bekend als een van de meest notoire hackers in de wereld en beschikt niet over wetgeving die de privacy van zijn onderdanen beschermt. Integendeel, volgens de nationale veiligheidswet uit 2017 dienen Chinese burgers en bedrijven te alle tijden mee te werken met de Chinese veiligheidsdiensten ter bescherming van de nationale veiligheid. Dit betekent bijv. dat Huawei indien de Communistische Partij daarom vraagt op servers opgeslagen 5G data aan de Chinese overheid dient te overhandigen.

In de Rotterdamse gemeenteraad zijn de alarmbellen afgegaan. Men onderkent dat er bij de uitrol van 5G andere risiko’s bestaan dan slechts technische of medische. Op 17 Oktober hebben de PVDA, VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam een motie aangenomen die het ministerie van Justitie vraagt om:

  • aanvullende maatregelen ter bescherming van het strategisch belang van Rotterdam, in het bijzonder van de Rotterdamse haven, binnen de telecom wetgeving
  • afstemming met telecom operators over inperking van de veiligheidsrisico’s
  • aanvullende veiligheidseisen op te nemen in de afgifte van 5G vergunningen

Dennis Tak: Rotterdam, verban Huawei!

Dennis Tak laat er in de media geen twijfel over bestaan dat hij liever ziet dat de nationale overheid Huawei volledig weert. Hij pleit tégen gebruik van Chinese apparatuur en software in zowel de kern van het 5G netwerk als ook de in periferie, denk aan antenne masten. Hij noemt de ambivalente houding van het kabinet ‘naïef en halfbakken’. Zoals al veelvuldig beschreven in mijn blog posts poogt Rutte, oorspronkelijk een van de aanjagers van grootschalige samenwerking met Huawei, de Chinezen niet teveel voor het hoofd te stoten.

Men zoekt momenteel trouwens in geheel Europa, dat aanvankelijk de deuren voor Huawei wagenwijd openzette, naar een diplomatieke uitweg om de Chinese telecom reus gedeeltelijk dan wel geheel uit het 5G netwerk te weren. Dit komt tot uiting in het enerzijds aanhouden van een “landen neutrale aanpak” en anderzijds in een verscherping van de gestelde veiligheidseisen aan leveranciers van 5G appatuur door de EU. Aan die veiligheidseisen, of althans een deel daarvan, zal Huawei hoogstwaarschijnlijk niet langer kunnen voldoen, al is het aan iedere, individuele Europese lidstaat om dat te beoordelen. Huawei wordt m.a.w. door de EU niet bij voorbaat uitgesloten als kandidaat voor de 5G uitrol.

Stil in Amsterdam

De Amsterdamse gemeenteraad is een stuk stiller, temeer daar Amsterdam al stevig in bed ligt met Huawei. Huawei vormt een belangrijke pion in de plannen van de gemeente Amsterdam om de hoofdstad tot een “smart city” om te toveren. Ajax is ook zeer trots op zijn China connecties: vanaf 2014 is het met verschillende Chinese bedrijven in zee gegaan. https://www.mijngroeve.nl/nl/sport/ajax-huawei-wat-nu/ https://www.mijngroeve.nl/nl/sport/ajax-huawei/

In 2019 zijn de meest in het oog springende Chinese sponsoren/partners: Huawei, de telecom-gigant, en HikVision, wereldleider in surveillance camera’s en technologie. Beide bedrijven worden geacht een actieve, prominente rol te spelen om het gebied in-en om de Johan Cruijff Arena om te turnen tot een “smart stadium” voor aanvang van het EK voetbal in 2020. Het Bijlmer station en de hulpdiensten in de omgeving zouden allen kunnen profiteren van de rol van de Arena als slim stadion.

De VS vs Huawei en HikVision

Beide Chinese bedrijven zijn ondertussen door de regering Trump met instemming van het gehele Amerikaanse congres in de ban gedaan als zijnde een gevaar voor de nationale Amerikaanse veiligheid. HikVision wordt bovendien verweten bij te dragen aan de stelselmatige ondrukking van de moslim bevolking in Xinjiang door de Chinese overheid: de camera technologie in de “heropvoedingskampen”, waar tien- zo niet honderdduizenden (!) Oeigoeren zitten opgesloten, wordt door HikVision geleverd. In Amsterdam zijn het de toeschouwers in de Arena en de spelers(verrichtingen) op de Toekomst die door HikVision camera’s worden vastgelegd en in de gaten gehouden.

De Toekomst

Vooralsnog ziet Ajax geen reden om de samenwerking met Huawei en HikVision te heroverwegen: de samenwerking is soepel verlopen en gevallen van spionage etc zijn niet bekend. Wellicht hanteert men ook het argument dat men geen data of beelden met de Chinese partner hoeft te delen, die in servers in Nederland opgeslagen liggen (?) en dat er al voldoende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen ter bescherming van het netwerk en de privacy van personen en data etc. Informatie hierover is niet beschikbaar. Toch zal men zich ook in het Amsterdamse gemeentebestuur en bij Ajax langzamerhand achter de oren beginnen te krabben, temeer daar ook in de Tweede Kamer het debat over Huawei en de algehele China strategie van het kabinet Rutte eindelijk is losgebarsten. Nu ook de grote partijen in de Rotterdamse gemeenteraad hun zorgen duidelijk hebben geuit over Huawei wordt het interessant om te zien of hun partijgenoten in de hoofdstad in beweging gaan komen…en of de gemeente Amsterdam en Ajax/Johan Cruijff Arena haar plannen/initiatieven met Huawei en HikVision gaan bijstellen….misschien is men daar trouwens al in stilte mee begonnen… wordt vervolgd…